Priser

De nævnte ydelser er inklusiv prisen på eventuel teknik og eksklusiv priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder. 

 

Ydelser Pris
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader 500-905 
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader 799-1583 
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) 3500-5500
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) 660-1100
Rodbehandling i 2 kanaler 1220-2200
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) 1350-2600
Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) 9950-17500
Operativ fjernelse af tand 250-1406
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) 250-3000
En lokalbedøvelse 20-180


Se grundpriser for tandlægeydelser

Udeblivelse:

Da der er omkostninger forbundet med en "svigtet aftale", faktureres et fast beløb som er bestemt i prisaftalen med regionerne:

§21, stk. 1 og 3 i overenskomst mellem Tandlægeforeningen og regionernes lønnings- og Takstnævn opkræves der udeblivelsershnonorar på 239,- ved udeblivelse eller afbud senere end 2 timer før aftalt tid.

Er aftalen længere en 30 minutter, opkræves yderligere 226,- pr. 15 min., dog maks yderligere 452,- for et samlet beløb på 691,-