Generel information

Tandlægevagt

Fyns Amt/Region Syddanmark har etableret en tandlægevagt med virkning fra d. 16. december 2006.

Vagten ligger i Odense på Heden 7 i nærheden af Odense Universitetshospital og ved siden af lægevagten.

Vagten er åben mellem kl. 1000 og 1200 på

Lørdage

Søn og helligdage

Jule- og nytårsaftensdag

Telefonnummeret er 6541 4551

Vagten tilbyder akut tandlægehjælp til voksne og børn i form af smertebehandling og behandling i forbindelse med mindre tandskader, tabte fyldninger mv.

Vagten drives efter sygesikringsoverenskomsten. Der kræves den sædvanlige egenbetaling med tillæg for behandling uden for almindelig dagarbejdstid. Egenbetalingen vil være mindst 760 kr. på lørdage, jule og nytårsaftensdag og 1013 kr. på søn- og helligdage. Børn behandles på kommunens regning.

 

 

Helnarkose

Klinikken modtager henvisning for behandling i helnarkose. Behandlingen foretages i samarbejde med de til klinikken tilknyttede narkoselæger og sygeplejersker.

 

 

Blegning af tænder

Når det gælder misfarving af tænder, er kaffe og cigaretter to af de største syndere.

Ved tandrensning hos din tandlæge fjernes misfarving og belægninger, men mener du, at dine tænder stadig er mørke efter tandrensning, kan det lade sig gøre at blege.

Blegningen foregår hos tandlægen, hvis det skal have nogen effekt. Tidligere hørte blegemidler under kosmetiske produkter, og måtte ikke indeholde ret meget blegemiddel (brintoverilte). Nu er et nyt produkt kommet på markedet som medicinsk udstyr og CE-mærket med mellem 3,6% 0g 5,5% brintoverilte.

Hent information og pris i receptionen

 

 

Hjertestarter

Til akut hjælp / genoplivning for personer med hjerteproblemer har klinikken en hjertestarter, der er til rådighed for alle, hvis behov herfor.

Ud over førstehjælp er vores personale gennem årerne opdateret i brug heraf via de til klinikken tilknyttede narkoselæger.

 

 

Digital Røntgen

Denteam har gennem adskillige år anvendt digital røntgen, der giver mange fordele:

1. Er tidsbesparende.

2. Skåner miljøet, fordi der ikke anvendes kemikalier

3. Mindre stråledosis.

4. Bedre diagnosticering vha. elektronisk billedbehandling.

 

 

Slut med amalgam i mælketænder / delvis i blivende tænder

Fra den 15. juli 2003 blev det forbudt at bruge amalgam som fyldningsmateriale i mælketænderne. Det er konsekvensen af en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet.

Anvendelsen af kviksølvholdige produkter (heriblandt amalgam) har været reguleret i Danmark siden 1994, og forbuddet mod anvendelse af amalgam i mælketænderne er blot seneste indskrænkning af muligheden for at bruge amalgam i tandbehandling.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at al anvendelse af kviksølvholdige produkter er forbudt i Danmark, med undtagelse af "produkter til tandfyldning af blivende kindtænder, hvor der er slid på fyldningen".